Hash Generation Logic

Use this logic to generate an SHA256 hash of base64 encoded request.

public static string GetSHAGenerated(string request, string secureSecret)
{
string hexHash = String.Empty;

byte[] convertedHash = new byte[secureSecret.Length / 2];
for (int i = 0; i < secureSecret.Length / 2; i++)
	{
convertedHash[i] = (byte)int.Parse(secureSecret.Substring(i * 2, 2), System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
	}


using (HMACSHA256 hasher = new HMACSHA256(convertedHash))
	{
byte[] hashValue = hasher.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(request));
foreach (byte b in hashValue)
		{
hexHash += b.ToString("X2");
		}
	}

return hexHash;
}
import hmac 
import hashlib 
import binascii

def signature(key, msg): 
  key = binascii.unhexlify(key) 
  msg = msg.encode() 
  return hmac.new(key, msg, hashlib.sha256).hexdigest().upper()
import jsSHA from "jssha";
static ValidateSecureIncomingRequest = (
  request: string,
  secureSeret: string
 ): boolean => {
  let shaGenerated: string = "";
  let shaObj = new jsSHA("SHA-256", "TEXT");
  shaObj.setHMACKey(secureSeret, "HEX");
  shaObj.update(request);
  shaGenerated = shaObj.getHMAC("HEX");
  
 };
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public class hash {
  public static String GenerateHash(String input, String strSecretKey) {
    String strHash = "";
    try {
      if (!isValidString(input) || !isValidString(strSecretKey)) {
        return strHash;
      }
      byte[] convertedHashKey = new byte[strSecretKey.length() / 2];

      for (int i = 0; i < strSecretKey.length() / 2; i++) {
        convertedHashKey[i] =
            (byte)Integer.parseInt(strSecretKey.substring(i * 2, (i*2)+2),16); //hexNumber radix
      }
      strHash = hmacDigest(input.toString(), convertedHashKey,
          "HmacSHA256");
    } catch (Exception ex) {
      strHash = "";
    }
    return strHash.toUpperCase();
  }
  private static String hmacDigest(String msg, byte[] keyString, String algo) {
    String digest = null;
    try {
      SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(keyString, algo);
      Mac mac = Mac.getInstance(algo);
      mac.init(key);
      byte[] bytes = mac.doFinal(msg.getBytes("UTF-8"));
      StringBuffer hash = new StringBuffer();
      for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
        String hex = Integer.toHexString(0xFF & bytes[i]);
        if (hex.length() == 1) {
          hash.append('0');
        }
        hash.append(hex);
      }
      digest = hash.toString();
    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
// logger.error("Exception occured in hashing the pine payment gateway request"+e);
    } catch (InvalidKeyException e) {
// logger.error("Exception occured in hashing the pine payment gateway request"+e);
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
// logger.error("Exception occured in hashing the pine payment gateway request"+e);
    }
    return digest;
  }
  public static boolean isValidString(String str){
    if(str != null && !"".equals(str.trim())){
      return true;
    }
    return false;
  }
}
<?php

    global $hash;

 

    $secret_key = "688F0572F89242999F570D42C527Axxx";  


    function Hex2String($hex)

    {

      $string='';


      for ($i=0; $i < strlen($hex)-1; $i+=2)

      {

        $string .= chr(hexdec($hex[$i].$hex[$i+1]));

      }


      return $string;

    }


    $secret_key=Hex2String($secret_key);

    $strFormdata = 'eyJtZXJjaGFudF9kYXRhIjp7Im1lcmNoYW50X2lkIjoiMTE4NTAiLCJtZXJjaGFudF9hY2Nlc3NfY29kZSI6IjE0ODFlYTgwLTA2ZjAtNDMxNC04MzQ3LTVhYjFiZWE4ZmRjYiIsIm1lcmNoYW50X3JldHVybl91cmwiOiJodHRwczovL3h5eiIsIm1lcmNoYW50X29yZGVyX2lkIjoiMjFfMDZfMjAyMl8xN18zMl8zMiJ9LCJwYXltZW50X2luZm9fZGF0YSI6eyJhbW91bnQiOjEwMDAwLCJjdXJyZW5jeV9jb2RlIjoiSU5SIiwib3JkZXJfZGVzYyI6IlRlc3QgT3JkZXIifSwiY3VzdG9tZXJfZGF0YSI6eyJjb3VudHJ5X2NvZGUiOiI5MSIsIm1vYmlsZV9udW1iZXIiOiI5OTk5OTk5OTk5IiwiZW1haWxfaWQiOiJ0ZXN0QHBpbmVsYWJzLmNvbSJ9LCJiaWxsaW5nX2FkZHJlc3NfZGF0YSI6eyJmaXJzdF9uYW1lIjoiQWtoaWwiLCJsYXN0X25hbWUiOiJCaGF0aWEiLCJhZGRyZXNzMSI6IkRlbGhpIiwiYWRkcmVzczIiOiJEZWxoaSIsImFkZHJlc3MzIjoiRGVsaGkiLCJwaW5fY29kZSI6IjExNTAwNSIsImNpdHkiOiJEZWxoaSIsInN0YXRlIjoiRGVsaGkiLCJjb3VudHJ5IjoiSW5kaWEifSwic2hpcHBpbmdfYWRkcmVzc19kYXRhIjp7ImZpcnN0X25hbWUiOiJBa2hpbCIsImxhc3RfbmFtZSI6IkJoYXRpYSIsImFkZHJlc3MxIjoiRGVsaGkiLCJhZGRyZXNzMiI6IkRlbGhpIiwiYWRkcmVzczMiOiJEZWxoaSIsInBpbl9jb2RlIjoiMTE1MDA1IiwiY2l0eSI6IkRlbGhpIiwic3RhdGUiOiJEZWxoaSIsImNvdW50cnkiOiJJbmRpYSJ9LCJwcm9kdWN0X2luZm9fZGF0YSI6eyJwcm9kdWN0X2RldGFpbHMiOlt7InByb2R1Y3RfY29kZSI6InRlc3Rwcm9kdWN0MDIiLCJwcm9kdWN0X2Ftb3VudCI6MTAwMDB9XX0sImFkZGl0aW9uYWxfaW5mb19kYXRhIjp7InJmdTEiOiJBREwtVGVzdCIsInJmdTIiOiJUZXN0X1VBVF9BREwiLCJyZnUzIjoiVGVzdGluZyNVQVQiLCJyZnU0IjoiVGVzdGluZ19VQVRfQURMIiwicmZ1NSI6IlRlc3RpbmcifX0';

    $hash = strtoupper(hash_hmac('sha256', $strFormdata, $secret_key));

    echo $hash

?>